ÅRETS SAMHÄLLSUTVECKLARE
priset presenteras av Riksbyggen

Marie Tomicic, VD på OLIKA

Marie är grundare och VD för OLIKA, ett mycket modigt bolag med viktig verksamhet – att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där de arbetar för alla barns, ungas och vuxnas lika rättigheter och möjligheter. Med den litteratur OLIKA ger ut tillsammans med utbildningar, föreläsningar och arbete med olika föreningar och organisation så skapar OLIKA skillnad på riktigt, de ger fler möjligheten att öppna upp för olika sätt att vara, tänka, känna och drömma.

Mimmi Söderholtz, Veteranpoolen

Engagemang, drivkraft och inkludering är viktiga ingredienser för ett samhälles utveckling. Veteranpoolen AB med Mimmi Söderholtz i spetsen verkar för att alla pensionärer fortsatt ska ha en plats att kunna bidra till samhällets utveckling och samtidigt känna tillhörighet. Med den mångåriga kompetens som den här arbetsgruppen bär med sig skapar det en god kvalité likväl som mångfald på arbetsmarknaden i regionen för företag likväl som privatpersoner. Veteranpoolens verksamhet är viktig och bra för vårt näringsliv och inkluderar mer än 200 veteraner redo i regionen att rycka ut för att hjälpa till med en extra resurs när behovet finns.

Tomas Ahlström, Incredible Concepts of Sweden

Tomas har en unik förmåga att se runt hörnet och förutspå vad vi behöver för att lösa framtidens digitala samhällsutmaningar. Han delar gärna med sig av expertis och erfarenhet så att fler kan nå ut med sina digitala innovationer. East Sweden Game är ett exempel på hur han skapat en inkluderande mötesplattform för innovation och utveckling som leder till gemenskap, framtidstro och rent konkret; fler framtida arbetstillfällen inom en spännande bransch med snabb tillväxt. Dessutom erbjuder han innovationsrådgivning på Linköpings universitet, har grundat nätverket Linköping AI och projektleder LiU Game Conference, regionens största dataspelskonferens som lockar talare från hela världen.

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG
priset presenteras av EY

JOYVOICE

Joyvoice startade utifrån en vilja att arbeta med att stärka människor genom sång. Med en vision om att alla är välkomna oavsett ålder eller körvana och den familjära känslan som genomsyrar atmosfären på Joyvoice har antal medlemmar vuxit från 350 st till otroliga 22 000 medlemmar på endast några år. Körerna finns numer i 203 städer runt om i landet och bolaget uppvisar en fantastisk omsättningsökning. Joyvoice byggstenar: kärlek, gemenskap och sångglädje samt det välbefinnande som sång medför har varit bidragande faktorer till att allt fler medlemmar strömmar till.

INFUSE COMMUNICATION

Infuse är ett företag som specialiserat sig på leverans av exhibits och events utomlands. Under sin knappt tioåriga historia har bolaget uppvisat en imponerande och lönsam tillväxt. Täta samarbeten med kunderna har bidragit till framgång på marknaden och som namnet Infuse antyder tillför bolaget energi, kreativitet och erfarenhet. Infuse arbetar under ledorden ”För att vi vill, kan och älskar det vi gör”.

SVENSKA GRINDMATRISER

Svenska Grindmatriser, SGA, designar och tillverkar specialanpassade integrerade kretsar för i huvudsak industrin med kunder i både Europa och USA. Bolaget uppvisar en imponerande och lönsam tillväxt som förväntas fortsätta öka, mycket tack vare sin engagerade och kompetenta personal. Med en passion för att möta och överträffa kundernas behov och förväntningar utvecklar SGA analog elektronik som behövs i en allt mer digital värld.

ÅRETS NÄRINGSLIVSDIAMANT
priset presenteras av Linköpings kommun

SECTRA

Med en vision om att bidra till ett friskare och tryggare samhälle lades grunden till Sectra redan 1978, av en grupp forskare vid Linköpings universitet. Idag är det ett multinationellt bolag med fler än 750 medarbetare, kontor i 32 länder och med tekniklösningar på plats världen över. Med ett starkt ledarskap grundat i tydliga värderingar, en vilja att lösa globala samhällsutmaningar och en förmåga att ha långsiktiga samarbeten med akademi, det offentliga och övrigt näringsliv, skriver bolaget en verklig framgångssaga.

ENERGIFABRIKEN

Energifabriken är familjeföretaget som gått från noll till miljardomsättning på drygt tio år. Företaget startades av tre lantbrukarfamiljer från Östgötaslätten med en fast övertygelse om att lönsamt företagande, samverkan med likasinnade och hållbar samhällsutveckling kan gå hand i hand. Idag är Energifabriken ett av Linköpings snabbväxande företag som utifrån en stark framtidsvision vågar utmana traditioner och visa vägen i helt nya riktningar.

PATRIK HOLM, vd HiQ Ace AB

Patrik Holm är entreprenören och företagsledaren med stort lokalt engagemang som bidragit till Linköpings avtryck som en av de ledande teknikstäderna i Sverige. Med en förmåga att skapa en inspirerande företagskultur lyckas han attrahera, utveckla och behålla dagens och morgondagens talanger. Det gynnar inte bara de bolag han själv verkar i, utan är till nytta för en bredd av Linköpings drivna och växande techbolag.

ÅRETS MODIGASTE
priset presenteras av Sankt Kors

Agriopt  

Agriopt är ett bolag med tydlig vision och tydliga värderingar. Grundarna ger sig utanför sin komfortzon från universitetet, ger sig in på ett nytt område och en bransch de inte jobbat inom men som de verkligen brinner för. Att göra ny teknik lättillgänglig och användbar för lantbrukare, tillsammans med lantbrukare, kräver mod att testa nya vägar. Gänget på Agriopt är vetgiriga och nyfikna samtidigt som de är ödmjuka när de utvecklar sitt bolag med målet att bli en ledande aktör inom dataanalys för jordbruk.

Linnea Bergman – Solar Bora  

Linnea Bergman har klivit in i vd-rollen i ett bolag på en utmanande och potentiellt stor marknad i Afrika, vilket innebär många utmaningar både affärsmässigt, produktmässigt och kulturellt. Solar Bora ger fler människor i Afrika tillgång till förnybar el. Bolaget har en stark och bred ägarstruktur där Linnea startade som studentmedarbetare och nu tagit steget att driva Solar Bora som vd. Det kräver styrka och mod på flera plan.

Edvin Johansson – Auto-Mat

Studenten Edvin Johansson såg ett behov av små lokala matbutiker och insåg möjligheterna att möta behovet på ett helt nytt sätt. Idén var en obemannad affär där kunden sköter allt själv via en digital plattform. Han tog allt från idé till färdig butik helt på egen hand – han byggde såväl huset som den tekniska lösningen själv. Genom tillit till tekniken, till människorna som använder den och sin egen förmåga har Edvin skapat en lösning som är nytänkande, skalbar och nu erbjuds till andra via en franchiselösning.

ÅRETS DIGITALA INNOVATION
priset presenteras av Nethouse

Agricam

Agricam är sprunget ur två innovativa bolag som såg möjligheter i att arbeta tillsammans. Genom att kombinera sin spetskompetens inom olika områden, lantbruk respektive värmekameror, tog de sig an viktiga frågor kring förbättrad djurhälsa och minskad antibiotikaanvändning inom mjölkproduktion.

SkyMaker

SkyMaker har genom att vända på frågeställningar och utmana en statisk bransch skapat ett nytt sätt att arbeta med CAD-styrd tillverkning. Genom att utgå från hur kunden kan få direkt kontakt med en fabriks maskiner har de skapat en tjänst som skapar förutsättning för såväl self-service som prispressad custom made tillverkning.

Visual Vulva

Visual Vulva har med utgångspunkt i ett tydligt behov och en klar vision skapat en enkel och tydlig produkt. Från virkade snippor och plastiga dockor till digitala visualiseringar som möter målgruppen där målgruppen finns. Visual Vulva är ett kommunikationsverktyg som når alla, även där sexualundervisningen är bristfällig eller obefintlig. Ett kommunikationsverktyg för en tyst revolution.

ÅRETS GRÖNA FÖRETAG
priset presenteras av Handelsbanken

Kullagården / Helena Askling

Kullagården är en gård vars verksamhet består av ekologisk växtodling, dikor för köttproduktion, Bed & Breakfast samt inackordering av hästar.
Energiframställan till gården kommer från solceller och pellets, maskinparken drivs med HVO-bränsle och hela verksamheten drivs sedan mer än 30 år ekologiskt.
Helena Askling är en person som jobbat med hållbarhet, ekologisk odling och kretsloppstänk långt innan dessa begrepp fick genomslag, blev modernt och ekonomiskt intressant. Genom sitt entreprenörskap är hon ett bra exempel på hur en driven entreprenör kan skapa lönsamhet genom att diversifiera och utnyttja hela gårdens resurser/möjligheter.

IT-bolaget Per och Per

Bolaget utvecklar beslutsstödssystem för bolag inom skogsindustrin som säljer skogsvårdstjänster, erbjuder rådgivning och köper in skogsråvara.
Genom sin spetskompetens och kunskap om den senaste tekniken utvecklar man ett komplett system med fältappar som är marknadsledande och unikt. Därigenom ger man kunderna förutsättningar att utveckla sin verksamhet och få ett effektivt skogsbruk med hög kvalitet.
IT och teknik är en viktig del i utvecklingen av de gröna näringarna och IT-bolaget Per och Per har genom sitt fokus på skogsbranschen skapat en marknadsledande produkt för ett effektivt skogsbruk.

 

Haddorps Gård / Robert Emanuelsson

Robert tillhör en av de större producenterna i Sverige av ekologiska ägg med 34 000 höns. Verksamheten bedrivs på Haddorps gård i Skeda.
Sedan 2012 har han tillsammans med sin bror utvecklat och producerat ett eget foder som innebär en förädling av gårdens spannmålsproduktion. Det egna foderreceptet ger dessutom både god djurvälfärd och en hönsbesättning med påfallande fin fjäderdräkt, och god lönsamhet.
Robert deltar även i ett projekt där man ger långtidsarbetslösa nyanlända personer möjligheter att prova att arbeta i ett modernt lantbruksföretag med målet att det ska leda till en anställning.
Genom att våga investera och satsa långsiktigt har man skapat en framgångsrik verksamhet som med stor effektivitet och hög kvalitet tillhör de ledande i branschen.