ETT STORT GRATTIS TILL 2019 ÅRS VINNARE

Vinnare av Linköpings Näringslivsdiamant är
Sectra

Att leda handlar om att ta ansvar. Årets Näringslivsdiamant är en engagerad förebild som vet att ensam inte är stark, och som i aktiv samverkan med andra bidrar till att hitta långsiktiga lösningar på stora samhällsutmaningar. Med en vinnande företagskultur baserad på humanism och mångfald – där den enskilda medarbetaren betraktas som företagets viktigaste tillgång – har årets vinnare tagit en världsledande position på marknaden. Alltid med en fast förankring i staden där allting en gång började.

Vinnare i kategorin Årets Gröna Företag är
Haddorps Gård / Robert Emanuelsson

Genom att gå sin egen väg och våga investera i att utveckla och odla sitt eget foder har Robert Emanuelsson skapat en mycket lönsam verksamhet.
Han är idag en av Sveriges största producenter av ekoägg. Verksamheten präglas av hög kvalitet och god djurvälfärd.

 

Vinnare i kategorin Årets Tillväxtföretag
Joyvoice

Årets tillväxtföretag är ett framgångsrikt och snabbväxande företag som under kort tid har uppvisat en imponerade tillväxt med god lönsamhet. De är unika på sin marknad och brinner för sin verksamhet och är framåtsträvande. Med en stor insats för samhället sprids glädje och energi till både anställda och deltagare, vilket gör att alla känner sig värdefulla och delaktiga.

Vinnare i kategorin Årets Samhällsutvecklare
Mimmi Söderholtz, Veteranpoolen

Ett samhälle byggs av de människor som lever och verkar i det. Mimmi Söderholtz är en engagerad person som verkar för att alla pensionärer ska får känna delaktighet i ett större samanhang.
Med den mångåriga kompetens som den här arbetsgruppen besitter skapar det en god kvalité likväl som mångfald på arbetsmarknaden i regionen.

Vinnare i kategorin Årets Digitala Innovation
Agricam

Årets pris går till ett bolag som arbetar med spetsteknik mot ett av regionens långsiktiga utvecklingsmål.
Ett bolag som identifierat en tydlig nisch, med stor global marknadspotential, och med kopplingar till framtidens utmaningar inom hållbarhet och hälsa.

Vinnare i kategorin Årets Modigaste är
Edvin Johansson, Auto_Mat

Flera av oss har ganska många, ganska bra idéer. Som tur är finns det de som inte stannar vid idén utan tar den hela vägen till färdig lösning. Människor som tänker ”tänk om det går”, istället för ”det går nog inte”. Bara för att det inte gick igår kan det ju vara möjligt idag.

Årets modigaste gjorde precis det. Identifierade ett behov i samhället och med hjälp av ny teknik och ett jäkla driv tog hen sin idé hela vägen fram till en fungerande lösning, helt på egen hand. Idag bidrar resultatet till en enklare vardag för människor i såväl glesbygd som i förtätade städer och vi har nog bara sett början på utvecklingen.