Vinnare 2018

Linköpings kommun: Linköpings Näringslivsdiamant 2018

 • Tommy Johansson, VD för AMRA
  Årets Näringslivsdiamant är en pelare inom Linköpings näringsliv, som i många år har verkat som en katalysator för tillväxt och långsiktig lönsamhet – ofta i naturlig samverkan med andra. Med en unik förmåga att fånga idéerna och göra dem till lönsam verklighet och med ett ledarskap som bygger på dialog – och att teamet alltid är starkare än individen – har årets Näringslivsdiamant tagit Linköping ut i världen, och världen till Linköping. En sann entreprenör, inspiratör, ambassadör och förebild – Linköpings Näringslivsdiamant 2018 är Tommy Johansson! 


Riksbyggen: Årets samhällsutvecklare

 • Mattias Weinhandl
  Ett samhälle byggs av de människor som lever och verkar i det. Årets samhällsutvecklare är en person som med stort engagemang hjälper till att leda samhällsutvecklingen i Linköping i en positiv riktning.
  En person som möjliggör att fler få möjligheten att bygga upp företag runt sina affärsidéer och därmed bidrar till vår stads tillväxt.
  Vinnaren i kategorin årets samhällsutvecklare är Mattias Weinhandl, Linköpings affärsänglar. 


EY: Årets Tillväxtföretag

 • Exsitec
  Årets Tillväxtföretag uppvisar en imponerande och uthållig tillväxt med god lönsamhet på en mogen marknad. Företaget finns i en framtidsbransch där digitaliseringen växer sig allt starkare. Glädje och framåtanda utgör kärnan i företagets kultur och där finns ett populärt traineeprogram där över 20 studenter från Linköpings Universitet börjar varje höst.Priset till årets Tillväxtföretag i Linköping 2018 tilldelas Exsitec. 


Lundbergs: Årets Visionär

 • Synthetic MR
  Med mod, uthållighet och en orubblig tro på sin idé har årets vinnare förverkligat sin vision. Med utgångspunkt i Linköping verkar de nu på en global marknad och är på ett föredömligt sätt med och sätter staden och regionen på kartan. Företaget är en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig kompetens och bidrar till fortsatt utveckling av Linköping. De är ännu ett exempel på att det faktiskt är här som idéer blir verklighet. Årets visionär är Synthetic MR. 


Handelsbanken: Årets Gröna Företag

 • Flistad lantbruk
  Det svenska lantbruket möter i många delar hård internationell konkurrens. Segraren har långsiktigt och med hög kompetens visat hur man genom stark specialisering, stort fokus på kvalitet och effektiv användning av resurser, kan uppnå en stabil verksamhet med god lönsamhet. 


Sankt Kors: Årets modigaste

 • Worldish
  Att vara modig innebär nästan alltid att testa något nytt. Ibland kan det vara en så självklar idé att det förvånar att ingen annan redan har gjort det. Det pirrar till när man ser chansen att faktiskt göra det. Mod kan handla om att ta ekonomiska risker, men det kan också handla om att ta sociala risker. 2018 års vinnare i kategorin Årets modigaste har tagit alla möjliga sorts risker på vägen fram dit de är idag. Med syfte att underlätta och effektivisera vardagen och att överbrygga klyftor utmanar sig pristagarna inte bara genom att starta upp sitt företag i ett nytt land, de gör det också med ny teknik i gamla strukturer. I och med det är de med och bidrar till en värld med färre barriärer. Årets modigaste 2018 är Abhishek Jacob Chethikatt och Naveen Sasidharan med sitt bolag Worldish. 


Hedersdiamanten

 • Saab
  Få enskilda aktörer har varit så tongivande inom Linköpings näringsliv som vår hedersdiamant. Med en verksamhet som kännetecknas av snabb teknologiutveckling och banbrytande innovationskraft, har bolaget inte bara skapat egen tillväxt – genom årtiondena har man i många aspekter ritat kartan för Linköpings långsiktiga utveckling. Vår hedersdiamant har bidragit till att skapa arbetstillfällen och trygghet för tusentals invånare i Linköping och regionen – och genom regional samverkan bidragit till att nya tillväxtbolag bildats. Ett stort fokus finns på frågor som rör ansvarsfullt företagande, ledarskap, medarbetarskap och hållbar företagsutveckling. I det här bolaget blir idéer inte bara till verklighet – de flyger högt över Linköping och världens gränser.

 

Fotograf: Patrik Ekenblom