Vinnare 2016

NuLink: Linköpings Näringslivsdiamant

 • NG_vinnare_low-206ROSHAN MALALATUNGA | SCANDICRoshan har arbetat 16 år i Scandickoncernen och är idag direktör för Linköpings tre Scandic hotell med medarbetare från jordens all hörn. Han är en prisad ledare som med sitt stora driv, lyhördhet och sociala engagemang arbetat målinriktat och aktivt för att bygga Linköping och dess näringsliv mot nya höjder. Roshan är en god förebild och ambassadör för Linköping som en av Sveriges mest expansiva städer.

Mediehuset Corren: Årets Ledare

 • NG_vinnare_low-202MIKAEL KEMI | ALCONTROL
  Mikael upplevs som en mycket tillgänglig chef som alltid tar sig tid att lyssna, han ger stor frihet till sina medarbetare men finns alltid som stöd när det behövs. Mikael har en mjuk framtoning som chef och har lyckats skapa ett öppet klimat med hög delaktighet från personalen. Mikael har med framåtanda, ordning och tydligt ledarskap skapat som en organisation med god lönsamhet och stor framtidstro.


Riksbyggen: Årets samhällsutvecklare

 • NG_vinnare_low-204MARCUS LUDVIGSSON | CODERDOJO
  IT utvecklingen går i en rasande takt. För att hänga med i den takten behöver vi kanalisera ungdomars personliga intresse för datorer mot det nutida och framtida behovet av duktiga programmerare. CoderDojo är ett globalt initiativ som riktar sig mot barn och ungdomar med intresse för datorer. I Linköping driver Marcus Ludvigsson CoderDojos ideellt. Till sin hjälp har han frivilliga studenter. Marcus arbete utvecklar samhället i stort samtidigt som det också ger barn och ungdomars intresse en värdefull mening.


Länsförsäkringar Östgöta: Årets Mest Engagerade Företag

 • NG_vinnare_low-201BALTAZAR AGRO – ÖJEBY GÅRD | TILDA KARLSSON MAGNUS SANDSTRÖM
  På Öjeby gård drivs verksamheten med stort engagemang och handlingskraft. Här visar man att det går att driva ett lönsamt och hållbart lantbruk trots stora utmaningar. Verksamheten präglas av ett långsiktigt miljöarbete, en lång tradition av ekologisk produktion och en genuin omsorg om djuren. Till Öjeby gård är besökare varmt välkomna, vilket speglar den stolthet och självklara transparens som genomsyrar verksamheten.


EY: Årets Tillväxtföretag

 • NG_vinnare_low-203CONFIGURA | NICKLAS DAGERSTEN, CECILIA ANGBRATT OCH TOBIAS WESTER
  Configura har under bolagets drygt 25-åriga historia kunnat uppvisa en imponerande och lönsam tillväxt. Bolaget är idag en ledande leverantör av affärssystem för visualisering och kalkylering inom kontorsmöbler, lager- och industriinredning, materialhantering och köksindustri. Innovation, teamwork, kompetens och engagemang är några av de ledord som bidragit till att verksamheten idag har fler än 100 medarbetare på kontoren i Linköping, Göteborg, Michigan och Kuala Lumpur.


Stångåstaden: Årets Visionär

 • NG_vinnare_low-207ULRICA UNELL | ERICSSON
  För Ulrika är det en självklarhet att företag ska vara en aktiv och ansvarstagande del av samhället. Som platschef för Ericsson i Linköping engagerar hon sig för att göra kommunen till en bättre plats för alla. Det kan handla om allt från att vara aktiv i lokala nätverk och styrelser till att vara en internationell ambassadör för staden. Som en gynnsam ort för inflyttning, etablering eller forskning. Genom att stötta ökad lokal samverkan mellan företag, offentlig verksamhet och universitetet skapas nya miljöer och lösningar som gynnar båda det egna företaget och samhället i stort.


Handelsbanken: Årets Gröna Företag

 • NG_vinnare_low-205LINKÖPINGS SKOGSTJÄNST | GABRIEL DANIELSSON
  Ett modernt företag i en traditionell näring som aktivt och uttalat arbetar med vården av natur- och kulturvärden i samklang med fastigheternas nödvändiga och långsiktiga lönsamhet. De förvaltar och rådgiver fastighetsägare och erbjuder allt från del- till ett helhetsansvar. Erfarna och professionella medarbetare utvecklar engagerat fastigheternas avkastningsförmåga med markägarens med bästa för ögonen.