Vinnare 2015

NuLink: Linköpings Näringslivsdiamant – BJÖRN SANDLUND

NOMINERADE

 • Samira Dawood | Östgöta HumanassistansSamira Dawood_O4A8255
  Verksamheten tillhandahåller hjälp till människor med fysiska och psykiska handikapp med målet att ge frihet och trygghet till både brukare och anhöriga. Samira startade företaget i Linköping 2007 och har idag över femtio anställda. Med mod och envishet har Samira slagit sig in i en komplex bransch där hon brinner för att ge god service, vidhålla god etik och moral och skapa en så bra situation som möjligt för hela familjen där någon har ett handikapp.

 

 • Björn Sandlund | DatatonBjörn Sandlund_O4A8282
  Under de senaste 40 åren har Björn med sitt brinnande intresse för teknik och innovation utvecklat Dataton som en ledande aktör i den audiovisuella industrin. Med världsmarknaden som spelplan och Linköping som hemmaplan har man utvecklat prisbelönad teknologi som idag kan upplevas i världens alla hörn. Björn är en sann innovatör och entreprenör som sätter personal och socialt ansvarstagande i fokus. Ett levande exempel på hur man får idéer att bli verklighet

 

 • Björn Tielman | TielmanBjörn Tielman_O4A8258
  Företaget som grundades 1930 tillverkar innovativa bakformar mot en internationell marknad och har nu även etablerat ett dotterbolag i Kanada. I tidig ålder visade Björn ett stort företagarintresse och är nu tredje generationen Tielman som driver verksamheten. Genom samverkan med lokala underleverantörer, innovativa miljösatsningar, engagemang inom UF och med sitt kreativa företagande är han en viktig ambassadör för Linköpings näringsliv.

 

Mediehuset Corren: Årets Ledare – MARIE EKSTRÖM TRÄGÅRDH

NOMINERADE

 • Stefan Bogren | FergasStefan Bogren O4A8186
  Stefan Bogren är en handlingskraftig ledare vars filosofi bygger på kommunikation. Han är lyhörd och arbetar aktivt med individuell coachning av sina medarbetare, något som bidrar till måluppfyllnad, stor trivsel och goda resultat för bolaget.

 

 • Marie Ekström Trägårdh | Sectra Imaging IT SolutionsMarie Ekström Trägårdh_O4A8203
  Med stor empatisk förmåga, lyhördhet och nyfikenhet är Marie Ekström Trägårdh en engagerad och driven ledare.  Hennes förmåga att leda genom att själv vara en förebild har visat sig nå både ekonomiska resultat som engagerad och målinriktad personal.

 

 • Peter Norell | SEB LinköpingPeter Norell_O4A8207
  Peter Norell har förmågan att kombinera ett gediget bankmannaskap med entreprenörskap. Han leder med stolthet sin personal på SEB i Linköping genom lyhördhet, motivation och tydliga värdegrunder.

 

Riksbyggen: Årets samhällsutvecklare – JOHANNA PALMÉR

NOMINERADE

 • Benjamin Imamovic | Allaktivitetshuset SkäggetorpBenjamin Imamovic_O4A8317 ny
  Benjamin Imamovic är en profil i Linköping, känd för sitt stora engagemang för barn och ungdomar i Skäggetorp, där han bland annat varit projektledare för allaktivitetshuset. Idag jobbar han som ungdomspedagog på Skäggetorpsskolan.

 

 • Johanna Palmér | Östsvenska HandelskammarenJohanna Palmér
  Med ett outtröttligt engagemang och driv bidrar Johanna Palmér och hennes stab till Linköpings aktiva näringsliv. De har tillsammans skapat en mötesarena där näringslivet kan träffas för att sätta full fokus på vår region.

 

 • Charlotte Rohlin | LFCCharlotte Rohlin_O4A8290
  Tack vare sina framgångar och sitt mod bidrar LFC i allmänhet och Charlotte Rohlin i synnerhet till att sätta Linköping på idrottskartan, både nationellt och internationellt. Fler unga tjejer i Linköping väljer att spela fotboll och de spelar allt längre upp i åldrarna. Tjejerna lär sig ta plats, en inställning som de bär med sig in i vuxenlivet.

 

Länsförsäkringar Östgöta: Årets Mest Engagerade Företag – BOTRYGG

NOMINERADE

 • Active omsorg | Susanne DidriksonSusanne Didrikson_O4A8223
  Med professionalism, flexibilitet och gemensamma mål anpassar företaget sin verksamhet efter den enskilde individen. Active Omsorg erbjuder behandling och boende för ungdomar och vuxna med psykosocial problematik. De arbetar också med ensamkommande flyktingbarn. Med stort engagemang från varje medarbetare arbetar bolaget för att alla ska få en så trygg och bra tillvaro som möjligt här i regionen.

 

 • Botrygg | Adam CocozzaAdam Cocozza_O4A8322
  Botrygg sätter Linköping på kartan. Med stort engagemang för samhälle och byggande får de staden att växa. De är med och leder bostadsbyggandet och utvecklar kommunen. Botrygg har visat att det går att bygga både hyresrätter och bostadsrätter till lägre kostnad, allt med nytänkande som ledstjärna.

 

 • Lagerlunda AB  | Fredrik LagerfeltFredrik Lagerfelt_O4A8266
  Lagerlunda är ett modernt, välskött lantbruk med tradition och fantastisk framåtanda. Det är nära, engagerat och lokalt. Idag förvaltar 11:e generationen Lagerfelt verksamheten som består av konventionell växtodling samt uthyrning av hus och lägenheter. Med stort personligt engagemang låter man historiens vingslag möta samtidens behov.

EY: Årets Tillväxtföretag – SKY HOTEL APARTMENTS

NOMINERADE

 • DevPort | Bertil NordenbergBertil Nordenberg_O4A8181
  DevPort är ett ungt och expansivt utvecklingsbolag med erfarna, lyhörda och engagerade medarbetare. Företaget stärker sina kunders konkurrenskraft genom effektiv och kvalitativ produktutveckling inom främst fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri.

 

 • Sky Hotel Apartments | Mia Langborg Ziherl och Per ThulinMia Langborg Ziherl o Per Thulin_O4A8304
  Sky Hotel Apartments har med en tydlig verksamhetsidé, en medveten satsning på varumärket samt fokus på kvalitet och service, på kort tid etablerat en stabil verksamhet med unika hotellägenheter och mötes- och konferenslokaler med Linköpings bästa utsikt.

 

 • Östgöta Trädgårdshall | Thomas Palmér och Inge ErlandssonThomas Palmér och Inge Erlandson_O4A8295
  Östgöta Trädgårdshall erbjuder butiker, restauranger och storkök ett närodlat och nyskördat sortiment, en effektiv distribution och hög tillgänglighet. De skapar på så sätt långsiktig växtkraft åt såväl bolaget som sina ägare – de mellansvenska odlarna.

Stångåstaden: Årets Visionär – Linköpings Universitet – Helen Dannetun

NOMINERADE

 • Linköpings universitet | Helen DannetunHelen Dannetun_O4A8262
  En av grundstenarna till Linköpings framskjutna plats inom forskning och innovation är dess 40 år unga universitet. Linköpings universitet ligger i internationell framkant inom en mängd områden. Dess nära samverkan med näringsliv och samhälle sprider kunskap och spetskompetens såväl lokalt som globalt.

 

 • Ronaldo Dias | Ronaldo’s Stenugnsbageri & Konditori ABRonaldo Dias _O4A8274
  Ronaldo Dias har fått traditionell surdegskultur att bli ett självklart inslag i Linköpings mat- och fikakultur. Närodlat och ekologiskt är ledord för Ronaldo som på kort tid lyckats få sitt företag att växa till ett flertal bagerier och butiker. Ronaldos sprider väldoftande njutning och bevisar att visioner kan bli smakfull verklighet.

 

 • Martin Källström | Narrative ABMartin Källström_O4A8240
  Martins senaste företagssatsning Narrative, som arbetar med den bärbara actionkameran Narrative Clip, har gått från sex till 50 anställda på tre år. Tidigare har Martin varit med och utvecklat och lanserat en framgångsrik sökmotor för bloggar. Martin Källström är en driven innovatör, entreprenör, nätverksbyggare och företagsutvecklare.

 

Handelsbanken: Årets Gröna Företag – LÖT GÅRDSMEJERI

NOMINERADE

 • Grimstad Lantbruk | Jonas och Helen ErikssonHelen o Jonas Eriksson_O4A8228
  Jonas och Helens huvudsakliga verksamhet är uppfödning av värphöns som levereras till äggproducenter. Med sin höga kvalitet, nära dialog och rådgivning till kunder har de utvecklat en framgångsrik verksamhet. Parets entreprenörskap och professionalism har åstadkommit en imponerande utveckling av ett företag som verkar i en bransch med små marginaler.

 

 • Löt Gårdsmejeri | Björn Kvist och Erik GarbergBjörn Kvist Erik Garberg_O4A8247
  Löt gårdsmejeri är ett företag som på kort tid uppnått nationell ryktbarhet. De fokuserar på produkter av getmjölk från gårdens egna djur. Hög kvalitet och nydanande produktutveckling har skapat unika och efterfrågade produkter som levereras till flera av Sveriges främsta restauranger.

 

 • PPAM Solkraft | Andreas och Elin MolinAndreas o Elin Molin_O4A8307
  PPAM har med hög kompetens, egen produktutveckling och effektiva och estetiskt tilltalande anläggningar blivit en av Sveriges ledande aktörer inom solenergi och solceller. Företagets forskning och utveckling har starka band till Linköpings Universitet där ägarna verkat och verkar.