Vinnare 2014

NuLink: Linköpings Näringslivsdiamant

Johannes Soner, Johannes Kök

 • Över hela världen konkurrerar platser med varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar, något som ligger till grund för ett gott samhälle. Regionens och stadens attraktionskraft är därmed avgörande för att stimulera tillväxt och utveckling. Platsvarumärken byggs inifrån och ut och genom att stärka invånarnas bild och upplevelser av sin plats, stärks också varumärket externt. Vinnaren av detta pris har arbetat målinriktat, modigt, engagerat och kreativt för att stärka Linköpings attraktivitet och atmosfär för både medborgare och besökare.

Mediehuset Corren: Årets Ledare

Katarina Nyhammar, Schemagi

 • Med hög etik och stark värdegrund som utgångspunkt är vinnaren ett föredöme både som chef och ledare. För såväl agerande som ledarskap är vinnaren ett föredöme som chef.
  En trygg och stabil ledare som delegerar och ger frihet men samtidigt har god kontroll över helheten. Genom ett öppet och coachande ledarskap där årets ledare lägger stor vikt vid att utveckla varje individ efter dennes personliga förutsättningar lyckas vinnaren tillfullo med sitt uppdrag, både som ledare och som VD med affärsansvar.

Länsförsäkringar: Årets Mest Engagerade Företag

Qlean Scandinavia

 • De har trott på sin idé från dag ett och haft kraften att hålla fast vid den både i med- och i motgång. Med utgångspunkt i tydliga värderingar och tron på ett hållbart samhälle har de utvecklat sin banbrytande teknik som nu sprids över både bransch- och landsgränser. Genom ett aktivt samarbete med Linköpings universitet har de främjat det viktiga utbytet mellan akademi, näringsliv och samhälle. En god och mycket engagerad förebild för Linköpings Näringsliv!

EY: Årets Tillväxtföretag

Elits

 • En förtroendeingivande affärspartner och inspirerande arbetsgivare som på kort tid banat väg från Linköping och ut i världen. Sunda värderingar, flexibilitet och lyhördhet för kunden ger resultat i form av imponerande tillväxt och god lönsamhet. Ikväll belönas det också med utmärkelsen Årets Tillväxtföretag.

Företagarna: Årets Företagare i Öst

Thormans Entreprenad

 • Vinnaren har genom sitt driv, kreativitet och framtidstro utvecklat sitt företag till ett lönsamt och välmående företag i en mogen bransch. De har likt Davids kamp mot Goliat gett sig in i en mycket principiellt viktig strid för att ta hem affärer på en förut stängd marknad. På ett ödmjukt, inspirerande sätt lockar de sina medarbetare att ta eget ansvar. Årets vinnare har gett många individer en andra chans. Detta är att vara en god förebild för företagande och entreprenörskap

Stångåstaden: Årets Visionär

Torbjörn Kronander, Sectra

 • Vinnaren har utveckling i fokus och bidrar mycket till Linköpings utveckling. De arbetar långsiktigt och framgångskonceptet innefattar en stark kultur, samarbete, mångfald och innovation.
  Vinnaren har satt Linköping på kartan med flera välkända produkter. Vinnaren är även en riktig visionär internt. Genom ett speciellt projekt får personalen utveckla och jobba med precis vad de vill en dag i veckan. Människor växer och innovationer blomstrar på företagets utvecklingsavdelning.

Handelsbanken: Årets Gröna Företag

Biototal

 • Vinnaren är ett företag som genom hög teknisk och kunskap skapar ett kretsloppstänkande som är både miljömässigt positiv och innebär en ökad lönsamhet för såväl producenten som konsumenten.