Nomineringar 2020

NOMINERA DEN PERSON ELLER FÖRETAG SOM DU TYCKER SKA VINNA PRIS PÅ ÅRETS GALA!

Nomineringen är öppen fram till och med 31 maj.

Läs mer om de olika kategorierna under formuläret.

Linköpings Näringslivsdiamant 2020 Linköpings kommun

Linköpings näringslivsdiamant går till en företagare, företagsledare eller ett företag som visat förmåga till långsiktig tillväxt och utveckling, och som genom aktiv samverkan har inspirerat andra och bidragit till att utveckla Linköpings näringsliv. Genom stort engagemang, ansvarstagande och gott ambassadörskap är årets näringslivsdiamant en lokal förebild som positionerat Linköping, och som bidragit till att stärka devisen ”Linköping – där idéer blir verklighet”.

Årets samhällsutvecklare

Riksbyggen

Ett samhälle byggs av de människor som lever och verkar i det. Hur dess framtid ser ut är mycket upp till dem. Årets samhällsutvecklare är en person eller ett företag med Linköpingsanknytning som tar ett extra stort socialt ansvar och hjälper till att leda samhällsutvecklingen, nära eller fjärran i en positiv riktning. Genom ett långvarigt engagemang hjälper de till att bygga upp ett samhälle där alla vill leva och bo.

Årets tillväxtföretag

Nordea

Årets tillväxtföretag är ett företag på frammarsch som visar en stabil och sund tillväxt över tid. Det finns en ständig strävan att förbättra och förnya sin verksamhet samtidigt som man agerar hållbart. Företaget är en god förebild som inspirerar andra och bidrar positivt till regionens utveckling.

Årets ledare

Öst Media

Årets ledare är en person som genom sitt sätt att leda, motivera och inspirera bidrar till att lyfta såväl den egna verksamheten som personalen samt näringslivet i Linköpings kommun.

Årets modigaste

Sankt Kors

Årets modigaste kan vare en person eller ett företag. Det som kännetecknar de nominerade är att de vågat satsa utanför komfortzonen. Sett nya stigar, utmanat gamla strukturer och kanske misslyckats några gånger på vägen för att skapa nya möjligheter som gynnar såväl den egna organisationen som Linköping som arena för tillväxt.