Nominerade 2016

NuLink: Linköpings Näringslivsdiamant

 • MAGNUS THORARENSEN | BRP SYSTEMS
  NG_Magnus_BRPsystems-100 LITENMagnus är en sann entreprenör som drivs av lyckade möten med andra människor. Teknikföretaget drivs med stort hjärta, växer konstant och organiskt med kunder i flera Europeiska länder. Magnus har ett stort socialt engagemang, är aktiv som mentor i flera tillväxtbolag, coachar ungdomar i företagarfrågor och engagerar sig på flera sätt för att stärka Linköpings näringsliv och tillväxt. Han lever efter faderns devis ”Gör det som förväntas av dig och alltid lite till”.
 • ROSHAN MALALATUNGA | SCANDIC
  NG_Scandic_Roshan-100 LITENRoshan har arbetat 16 år i Scandickoncernen och är idag direktör för Linköpings tre Scandic hotell med medarbetare från jordens all hörn. Han är en prisad ledare som med sitt stora driv, lyhördhet och sociala engagemang arbetat målinriktat och aktivt för att bygga Linköping och dess näringsliv mot nya höjder. Roshan är en god förebild och ambassadör för Linköping som en av Sveriges mest expansiva städer.
 • ANH CAM | SHINNORI
  NG_Shinnori_Anh-100 LITENAnh startade restaurangen Nori 2005 och har sedan dess etablerat verksamheten som en av Linköpings kvalitétsrestauranger inom den asiatiska matkonsten. Genom kreativitet, passion och idérikedom har hon utvecklat konceptet vidare genom exempelvis Foodtrucks som serverar mat till kunder på stående fot. Anh hittar inspiration från hela världen uppfinner nya maträtter genom att korsa olika matkulturer.

Mediehuset Corren: Årets Ledare

 • KARIN LJUNGMARK MALMSTRÖM | IDENTX
  NG_IdentX_Karin-100Karin är en sann visionär som tänker nytt och coachar sina medarbetare att göra det samma. Hon ger sina medarbetarna möjlighet att växa och utvecklas i sin egen takt med sina uppdrag. Ett tydligt affärsfokus i kombination med stor respekt för sina medarbetares kompetens har Karin skapat ett framgångsrikt företag med ett öppet arbetsklimat där alla känner sig delaktiga.
 • MIKAEL KEMI | ALCONTROL
  NG_Alcontrol_Mikael-100Mikael upplevs som en mycket tillgänglig chef som alltid tar sig tid att lyssna, han ger stor frihet till sina medarbetare men finns alltid som stöd när det behövs. Mikael har en mjuk framtoning som chef och har lyckats skapa ett öppet klimat med hög delaktighet från personalen. Mikael har med framåtanda, ordning och tydligt ledarskap skapat som en organisation med god lönsamhet och stor framtidstro.
 • JÖRGEN REMMELG | RUAG
  NG_Jorgen_Ruag-100Jörgen är en driven och positiv ledare som lyfter upp och förstärker det positiva på arbetet, han har också lyckats skapa en organisation med familjekänsla och beskrivs som en inspiratör med fötterna på jorden. Jörgen har med sin öppenhet och tydlighet skapat ett stort engagemang hos personalen, där han är mån om att alla ska synas.

Riksbyggen: Årets samhällsutvecklare

 • ANTON JUHOLT & MOHAMMED MOHAMMEDIAN | LINKÖPINGSANDAN
  NG_Anton_Mohammed_LinkopingsAndan-100 LITENDe har sedan starten för 1,5 år sedan etablerat sig i Skäggetorp och Ryd. Bland annat har de arrangerat nattfotboll, och nu har ett projekt med nattvandring påbörjats. Det är de unga Skäggetorpsborna Anton Juholt och Mohammed Mohammedian som ligger bakom Linköpingsandan. De har en övertygelse om att det är viktigt att försöka bryta dåliga mönster och att framtidens sociala utmaningar kan motverkas med hjälp av idrott och gemenskap. Ett arbete som de har lyckats med på ett utmärkt sätt.
 • LARS LINEBÄCK | STADSMISSIONEN
  NG_Lars_Stadsmissionen-100Att hjälpa och stödja människor i utsatta situationer har varit Stadsmissionens drivkraft ända sedan starten 1972. Stadsmissionen lyfter människor ur misär och utanförskap till jobb och en fungerande vardag. De är en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändrar det som i samhället skapar och förstärker utsattheten, Med humana värderingar och brinnande enrgi gör Lars Linebäck och hans kollegor Linköping till en bättre plats att leva på.
 • MARCUS LUDVIGSSON | CODERDOJO
  NG_CoderDojo_Marcus-100 LITENIT utvecklingen går i en rasande takt. För att hänga med i den takten behöver vi kanalisera ungdomars personliga intresse för datorer mot det nutida och framtida behovet av duktiga programmerare. CoderDojo är ett globalt initiativ som riktar sig mot barn och ungdomar med intresse för datorer. I Linköping driver Marcus Ludvigsson CoderDojos ideellt. Till sin hjälp har han frivilliga studenter. Marcus arbete utvecklar samhället i stort samtidigt som det också ger barn och ungdomars intresse en värdefull mening.

Länsförsäkringar Östgöta: Årets Mest Engagerade Företag

 • BALTAZAR AGRO – ÖJEBY GÅRD | TILDA KARLSSON MAGNUS SANDSTRÖM
  NG_Tilda_Magnus_Baltazar-100På Öjeby gård drivs verksamheten med stort engagemang och handlingskraft. Här visar man att det går att driva ett lönsamt och hållbart lantbruk trots stora utmaningar. Verksamheten präglas av ett långsiktigt miljöarbete, en lång tradition av ekologisk produktion och en genuin omsorg om djuren. Till Öjeby gård är besökare varmt välkomna, vilket speglar den stolthet och självklara transparens som genomsyrar verksamheten.
 • AXENTIA TECHNOLOGIES  | DICK OLLAS
  NG_DickOllas_Axentia-100 LITENPå Axentia Technologies i Mjärdevi Science Park skapar man banbrytande teknologiska lösningar, som avancerade larm- och displaysystem, för en hållbar framtid. I takt med de senaste årens starka tillväxt inom företaget har man arbetat aktivt för att behålla och förädla sin värdegrund och positiva företagskultur. Med ett miljömässigt tänk, stor innovationskraft och engagemang bidrar företaget till ökad trygghet och tillgänglighet för människor i Linköping, Östergötland, Sverige och världen.
 • JAVIKAN AB  | SOFIA THUNHOLM & JESSICA ERICSSON
  NG_Javikan_Jessica_Sophia-100 LITENMed kärlek till historien driver Javikan sin verksamhet på Tornbergska gården i Gamla Linköping. I en miljö som bär med sig berättelser från förr tar man tillvara på områdets unika kulturarv på ett sätt som attraherar dagens östgötar och besökare. Med ett stort engagemang och goda samarbeten ger man nytt liv till en betydelsefull plats i Linköping.

EY: Årets Tillväxtföretag

 • PPAM SOLKRAFT | ELIN MOLIN OCH ANDREAS MOLIN
  NG_Andreas_Elin_PPAMsolkraft-100PPAM Solkraft är ett ungt och snabbväxande energiföretag med stora ambitioner. Med ett brinnande intresse för miljö- och klimatfrågor, hög kompetens, stark drivkraft och entreprenörskap samt innovativa och effektiva kundlösningar har verksamheten på kort tid vuxit till en av landets ledande aktörer inom solkraft. Från basen i Ljungsbro servar man kunder i Sverige, Europa, Afrika och Asien. I en värld som kräver klimatsmarta energilösningar går bolaget en lysande framtid tillmötes.
 • MAINTRAC | TOR BORRHED
  NG_Tor_Maintrac-100Maintrac är ett starkt växande bolag inom telekommunikation och IT, med bas i Linköping och verksamhet i Sverige och internationellt. Bolagets medarbetare leder projekt åt operatörer, stadsnät och fiberföreningar med målsättningen att hjälpa sina kunder att leverera det bästa bredbandet. Partnerskap med de marknadsledande leverantörerna och täta samarbeten med kunderna har bidragit till bolagets framgång på marknaden.
 • CONFIGURA | NICKLAS DAGERSTEN, CECILIA ANGBRATT OCH TOBIAS WESTER
  NG_Configura_CeciliaMfl-100 LITENConfigura har under bolagets drygt 25-åriga historia kunnat uppvisa en imponerande och lönsam tillväxt. Bolaget är idag en ledande leverantör av affärssystem för visualisering och kalkylering inom kontorsmöbler, lager- och industriinredning, materialhantering och köksindustri. Innovation, teamwork, kompetens och engagemang är några av de ledord som bidragit till att verksamheten idag har fler än 100 medarbetare på kontoren i Linköping, Göteborg, Michigan och Kuala Lumpur.

Stångåstaden: Årets Visionär

 • NÄRCON | SAMUEL ANLÉR
  NG_Narcon_Samuel-100 LITENUtan spelkonventet NärCon och cosplay-festivalen skulle Linköping förmodligen inte vara en lika självklar och återkommande mötesplats för alver, hobbitar, monster, superhjältar, rödluvor, isprinsessor och en lång rad andra figurer. Den har blivit verklighet tack vare Samuel Anlérs intensiva och otröttliga arbete med att etablera och utveckla något kul och alldeles speciellt. Han har tillsammans med sina kollegor också dragit nytta av kunskaperna för att skapa spinn off-verksamheter och nya företag.
 • ULRICA UNELL | ERICSSON
  NG_Ericsson_Ulrica-100För Ulrika är det en självklarhet att företag ska vara en aktiv och ansvarstagande del av samhället. Som platschef för Ericsson i Linköping engagerar hon sig för att göra kommunen till en bättre plats för alla. Det kan handla om allt från att vara aktiv i lokala nätverk och styrelser till att vara en internationell ambassadör för staden. Som en gynnsam ort för inflyttning, etablering eller forskning. Genom att stötta ökad lokal samverkan mellan företag, offentlig verksamhet och universitetet skapas nya miljöer och lösningar som gynnar båda det egna företaget och samhället i stort.
 • MAHZIAR NAMEDANIAN | ÖSTGÖTASVAMP
  NG_Ostgotasvamp_Mahziar-100 LITENFå hade sannolikt tänkt tanken att etablera en svampodling i större skala i Linköping. Tillsammans med sina vänner såg Mahziar Namedanian inte bara möjligheten, han förverkligade den. Och utvecklade även ett eget styrsystem för att skapa ett optimalt klimat för de känsliga svamparna. På kort tid har Östgötasvamp blivit en av Sveriges största svampodlare. De har visat att det går att skapa helt nya, framgångsrika verksamheter utanför ramarna för de mer traditionella affärsidéerna.

Handelsbanken: Årets Gröna Företag

 • LINKÖPINGS SKOGSTJÄNST | GABRIEL DANIELSSON
  NG_Skogstjanst_Gabriel-100 LITENEtt modernt företag i en traditionell näring som aktivt och uttalat arbetar med vården av natur- och kulturvärden i samklang med fastigheternas nödvändiga och långsiktiga lönsamhet. De förvaltar och rådgiver fastighetsägare och erbjuder allt från del- till ett helhetsansvar. Erfarna och professionella medarbetare utvecklar engagerat fastigheternas avkastningsförmåga med markägarens med bästa för ögonen.
 • ÅHMANS TRAKTORCENTRUM | MAGNUS ÅHMAN OCH LEIF ÅHMAN
  NG_Magnus_Leif_AhmansTraktor-100En familjeägd återförsäljare av i första hand lantbruk-, skog- och entrepenadmaskiner, som i en tuff marknad haft styrkan och kunnandet att expandera och växa. Genom ett stort fokus på personlig service, en god förståelse för kundens behov och produktens prestanda, och en stark eftermarknads- och servicetjänst har Åhmans skapat en djup relation till kunder och en god lönsamhet.
 • BOSTÄLLETS VEDUGNSBAGERI | KARIN LORIN
  NG_BostalletsVedugn_Karin-100 LITENMed stor energi och entrepenörsanda har ägaren byggt upp en verksamhet som gör att många gärna åker en extra omväg för att få en god kopp kaffe eller att köpa färskt, välbakat bröd. Den lokala råvaran, surdegen och vedugnen gör att man framställer resurssmarta och mycket eftertraktade produkter i en härlig miljö. Med små medel har man lyckats bygga ett varumärke som det pratas om. En vara och en tjänst som ligger i tiden!