Linköpings kommun: Linköpings Näringslivsdiamant 2018

 • TOMMY JOHANSSON | AMRA
  Tommy är en sann entreprenör och lagspelare. I över 40 år har han varit verksam i stora som små bolag i Linköping, där han har sett, värderat och omsatt idéer till lönsam verklighet. Ofta i gränssnittet mellan forskning, utveckling och nya marknader. Genom Tommy tar Linköping plats på den internationella kartan – och hans sätt att dela med sig av tid och erfarenhet gör honom till en förebild för hela Linköpings näringsliv.
 • ÅHLIN & EKEROTH | JOACHIM LÖNN, GÖRAN LUNDSTRÖM & ROGER KÄLLER
  I mer än 30 år har Åhlin & Ekeroth bidragit till att förverkliga Linköpings idéer och bygga vår stad. När vi nu står inför en av våra största stadsomvandlingar någonsin, drivs deras verksamhet av att bygga inkluderande och skapa förutsättningar för alla att bo i Linköping. Med ledord som kvalitet, kompetens, utveckling och laganda är Åhlin & Ekeroth ett genuint företag med kunden, medarbetarna och Linköping i fokus.
 • NIRA DYNAMICS | PREDRAG PUCAR
  Nira Dynamics är ett föredömligt exempel på hur en idé som fötts på Linköpings Universitet kan förverkligas till ett bolag med internationell tyngd. Samtidigt är det ett bevis på hur samverkan mellan näringsliv och akademi kan skapa, inte bara världsledande lösningar, men också lönsamma företag. Med värden som hållbarhet, säkerhet och allas lika värde är Nira Dynamics ett företag som Linköping stolt kan förknippas med på den internationella scenen.

Riksbyggen: Årets samhällsutvecklare

 • DONYA LABS | MARTIN EKDAL
  Martin Ekdal grundade och utvecklade Donya Labs tillsammans med Ulrik Lindahl och Koshi Hamedi. Han sålde senare Donya Labs till Microsoft och såg därmed till att en världsledande gigant kom till Linköping. Martin har på ett fantastiskt sätt bidragit till vår stads tillväxt och givit Linköping en given plats på software kartan.
 • CABOO | LYDIA JOHANSSON
  Caboo är ett taxibolag vars affärsidé grundar sig i ett brinnande intresse för några av samhällets viktiga utmaningar, trygghet, jämställdhet och en hållbar miljö. De säljer taxiresor där respektfullt, professionellt bemötande och säkerhet står i fokus. Med bara kvinnliga förare och bilar med noll koldioxid utsläpp, bidrar de till att kvinnor ska känna sig trygga under sin taxifärd hem genom natten och till att minska påverkan på miljön.
 • LINKÖPINGS AFFÄRSÄNGLAR | MATTIAS WEINHANDL
  Entreprenörskap, mod och järnvilja är tre viktiga grundstenar för ett samhälles tillväxt. Mattias Weinhandl, en av Sveriges framgångsrika hockeystjärnor, bidrar idag till att utveckla Linköping genom att investera i människor och deras startupföretag. Mattias initiativ, Linköpings Affärsänglar, ett investerarnätverk med bas i Linköping, som möjliggör för fler att få möjligheten att bygga upp företag runt sina affärsidéer och därmed bidra till vår stads tillväxt.

 

EY: Årets Tillväxtföretag

 • SOFTUBE AB | OSCAR ÖBERG
  Softube är ett bolag som utvecklar musikprodukter, ljudprodukter och programvaror med målsättningen att svara på frågan ”What’s the best way to make music with a computer?”. Under sin knappt 15-åriga historia har bolaget uppvisat en imponerande och lönsam tillväxt. Med en passion för musik och ljudkvalitet samt innovativa lösningar har Softube på kort tid vuxit till en av de ledande aktörerna i sin bransch.
 • NORDISKA ENTREPRENADSYSTEM AB | ANDERS JACOBSON
  Nordiska Entreprenadsystem utvecklar och säljer molntjänsten NEXT, ett skräddarsytt projekt- och affärsverktyg inom bygg-, service- och entreprenadbranschen. Bolagets molntjänst bidrar till att utveckla, effektivisera och digitalisera den dagliga administrationen för mängder av företag. Under sina knappa fem år som bolag har en imponerande omsättningstillväxt uppvisats. Framgången har sin grund i ett stort teknisk kunnande och en gedigen kunskap och erfarenhet av branschen.
 • EXSITEC | JOHAN KALLBLAD
  Exsitec levererar IT-system som ger en effektivare, enklare och roligare vardag till sina kunder. De är specialister på affärssystem, beslutsstöd, digitalisering och skräddarsydda verksamhetsapplikationer. Bolaget har sin bas i Linköping men finns på flera orter i Sverige och har sedan sin start år 2000 haft en stadig tillväxt. För Exsitec är det viktigt att ha roligt på jobbet och bolaget har starka värderingar med ledorden enkelhet, framåtanda, affärsmässighet och glädje.”

Lundbergs: Årets Visionär

 • LINKÖPING CITY SAMVERKAN | DAVID NILSSON                                    
  För fem år sedan hade Linköping Citysamverkan AB visionen att göra Linköping till Årets Stadskärna 2018. Resan var viktigare än målet, eftersom huvudsyftet var att skapa trygga processer som säkerställer att det visionära arbetet fortsätter oberoende av vilka individer som är drivande i vår stad och oavsett politisk majoritet. Genom en stark och öppen samverkan mellan fastighetsägare, handlare och kommunens olika enheter utsågs Linköping i våras till Årets Stadskärna 2018.
 • SYNTHETIC MR | STEFAN TELL
  Det som startade i Linköping som en visionär idé för drygt tio år sedan är nu ett väl fungerande företag med produkter som kan rädda liv. SyntheticMR är verksamma inom utveckling av analys – och avbildningsmetoder, en teknik som huvudsakligen används för magnetisk resonanstomografi (MR) inom sjukvården. Produkten, som ursprungligen forskats fram på Linköpings universitet, har genom SyntheticMRs uthållighet och tro på sin vision nu nått en global marknad.
 • CENTRALBRYGGERIET | VIKTOR HANSEN, KENNY JOHANSSON
  I en ny visionär bransch sticker Centralbryggeriet ut som Linköpings ”stora” mikrobryggeri. Företaget har utvecklats bra sedan starten 2013 och antalet liter i bryggda öl ökar stadigt.
  Vid sekelskiftet pausade bryggeriarbetarna med en eller två öl intill Stångån och kastade sedan tomflaskorna i ån. Nu fiskar nya Centralbryggeriet upp flaskorna och fyller dem med modern hantverksbryggd öl. Att på detta sätt både ”städa” och ”förädla” är inte bara en kul idé utan även ett gott exempel på visionär återvinning!

Handelsbanken: Årets Gröna Företag

 • FLISTAD LANTBRUK | BO JOHANSSON, JAN JOHANSSON
  I hård internationell konkurrens har man genom ett idogt, långsiktigt arbete med hög kompetens utvecklat en avel av högsta kvalitet. Idag är man ensamma i Sverige av avel av sina 3 raser.
  Flistad Gård har även ett långsiktigt och hållbart synsätt på sin energianvändning, och använder såväl egen gödsel som jordvärme och solceller för gårdens energianvändning. Genom att även producera sitt eget foder har man en stabil grund med ett stort oberoende. Detta skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil och lönsam verksamhet.
 • HYDÉNS JORDGUBBAR | JOHAN HYDÉN
  Johan Hydén bedriver bär- och växtodling på egen gård och arrenderad mark vid Skeda. Stor kraft läggs på bärodlingen där Johan genom fokus på hög kvalitet och utveckling av odlingsmetoder producerar i första hand jordgubbar.
  Hydéns Jordgubbar har omtalat god smak och håller högsta klass. Försäljning sker genom egen direktförsäljning samt genom grossist. Johan är lysande exempel på hur man genom att identifiera en nisch, fokusera på att utveckla den kan nå både framgång och lönsamhet.
 • ANDERS BIRGERSSON, JAKOB OLAI
  Anders Birgersson och Jakob Olai tillhör den nya generationen mjölkbönder. Var för sig har de arbetat hårt för att separat utveckla sina respektive gårdar, samtidigt som de tillsammans under ett stort antal år varit mycket aktiva i att förbättra förutsättningarna för de svenska mjölkbönderna. Först genom intresseorganisationen Sveriges Mjölkbönder, senare genom att vara med och starta Östgöta Mjölk, och därefter vidare genom den ekonomiska föreningen Glada Bonden. Deras stora engagemang har bidragit till att fler har fått upp ögonen för mjölkböndernas förutsättningar.

Sankt Kors: Årets modigaste

 • SKIRA | FELICIA BINDEKRANS, NIKLAS ERICSON
  Att inte bara irriteras över och fascineras av en konservativ verklighet och skeva förutsättningar för lantbrukares villkor utan att ta steget att försöka förändra framtiden fick dessa modiga entreprenörer att säga upp sig från lovande karriärer. Modet att ifrågasätta dagens villkor och agerande av stora väl etablerade aktörer och viljan att förändra för att skapa en mer demokratisk och mer transparent marknad nu och imorgon gör Skira till en kandidat till årets modigaste.
 •  WORLDISH | NAVEEN SASIDHARAN, ABHISHEK JACOB CHETHIKATT
  Det krävs stort mod att ta steget att flytta till ett nytt land. Och ännu mer att välja att ta risk och starta ett nytt bolag. I ett nytt land. Och i branschen offentlig verksamhet, som är hårt reglerad och svår att etablera sig i för nya innovativa bolag. Mod är genomgående för allt som kännetecknar Abhishek Jacob och Naveen Sasidharan som startat företaget, men också en genomgående vilja att vara med och förbättra världen genom Worldish.
 • DOSPACE | NICLAS SÖÖR, MARTIN STRID
  Att vara först med ett co workingspace i Linköping 2017 var modigt. Att sedan växla upp verksamheten med två nya sajter inom ett år och ha ytterligare en i start upp-läge är att ta modigheten ett steg vidare. Med en tydlig känsla för förändrade behov i arbetslivet för såväl ensamföretagare, start-ups och stora företag har DoSpace omvandlat en modig tanke till ett fungerande koncept som dessutom underlättar samverkan inom regionen med sajter i de båda stora städerna.