LKPG_Ide_ligg_CMYK_vit

Linköping, en av Sveriges mest expansiva städer. Här finns ett blomstrande näringsliv inom flyg och rymd, IT och medicinteknik – till exempel. Här finns också Linköpings universitet, Science Park Mjärdevi och Saab Arena. Här finns, kort sagt, idérikedom och innovationskraft. Och rätt förutsättningar att lyckas. Linköpings kommun är en av initiativtagarna till Näringslivsgalan i Linköping. Ett gyllene tillfälle att belysa Linköpings näringsliv, dess starka näringslivsklimat och den spännande utveckling som vi alla är en del av. Under näringslivsgalan premieras framgångsrika företag och företagare samtidigt som deltagarna bjuds på stora nätverksmöjligheter. Evenemanget kommer inspirera och entusiasmera genom en väl genomarbetad paketering som ger deltagarna en upplevelse utöver det vanliga. Linköpings kommun arbetar övergripande med tillväxt och utvecklingsfrågor för Linköping. Vi erbjuder råd och information om företagsfrågor, näringsliv och etableringar för presumtiva och etablerade företagare i Linköping. Vi förmedlar kontakter som kan vara till nytta för företagen, och fungerar som en enkel kontaktväg in till kommunförvaltningen. www.linkoping.se

 

corren
Linköping är en stad med en imponerande mångfald i näringslivet.
Här verkar världsledande företag inom olika branscher. Kontakter mellan näringslivets olika delar är viktiga för att skapa framgångsrika affärer och idéutbyten.
Linköpings Näringslivsgala är en naturlig och festlig mötesplats. Strålkastarna riktas mot framgångar och djärva idéer. Att premiera och sätta fokus på företag och företagare ger stimulans till det dagliga arbetet. Galan ska ge publicitet och ökad uppmärksamhet för de aktörer som skapar värde i vår stad och vår omvärld.
För Mediehuset Corren kändes det självklart att vara en av initiativtagarna till Linköpings Näringslivsgala.
 

 

 


 

SAMARBETSPARTNERS

corren

Handelsbanken organisation och affärsidé bygger på en tydlig decentralisering där besluten tas nära kunden och där varje lokalt kontor har ansvar för sin lokala marknad och sina kunder. För oss i Linköping är det därför viktigt att vara en del av den fortsatta utvecklingen av kommunens näringsliv. Därför väljer vi att delta i näringslivsgalan.

 
corren

EY i Linköping hjälper regionens företag med revision, redovisning, affärsrådgivning och skatt. Vi vet vilken betydelse företagare har för det lokala näringslivet och för vårt samhälle. Därför stödjer vi Linköpings Näringslivsgala.

 

Riksbyggen-neg

Riksbyggens vision och ambition är att vara den ledande samhällsutvecklaren för hållbara och attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Linköping växer och vi med Linköping. Därför är det ett självklart val för oss att vara med på Näringslivsgalan, en arena där Linköpings näringsliv möts. Där företag såväl som individer är med och påverkar att Linköpings tillväxt är en hållbar sådan och att de också lyfts fram och premieras för sin insats.

 


 
 

 

Nethouse är IT- och managementkonsulter som jobbar med affärskritiska lösningar. Det är där vi är som bäst. Vi har kunskapen och engagemanget som krävs för att göra verklig skillnad med hjälp av smart teknik.

Den kanske viktigaste byggstenen för att skapa framgångsrika samarbeten är att verkligen förstå kundens affär och verksamhet. Vi är bra på att kombinera den djupa kundförståelsen med våra olika kompetenser, från strategi till teknik och innovation. Därför vill vi uppmärksamma aktörer som med hjälp av digital teknik skapat innovationer för sin verksamhet.

Sankt Kors

 

 

Sankt Kors uppdrag är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i Linköping. Vi gör det bland annat genom att utveckla unika företagsmiljöer för små och mellanstora företag. Vårt fokus ligger på innehållet i våra fastigheter. Att se till att företagen kan träffas och interagera med varandra. Det är när vi gör saker tillsammans som vi får kraften att nå längre än vi hade gjort var och en för sig.

Vi är glada att genom vårt pris kunna uppmärksamma ett företag eller en individ som vågat sikta lite högre, utmana gamla strukturer och gå otrampade stigar.